Slnečná konjunktúra Venuša: Synastry, Natal a tranzitný význam

Venuša spájajúca Slnko označuje astrologickú kombináciu znamení Slnka a Venuše. Aspekty sa formujú vtedy, keď dve alebo viac astronomických telies navzájom zvierajú uhly.

Spojenie je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich aspektov v západnej astrológii. Pochopenie každej zo zúčastnených planét vám pomôže interpretovať účinky tohto aspektu na váš vzťah.Slnečná konjunkcia Venuša je prospešným aspektom v astrológii. Ak ste sa narodili s týmto aspektom, môžete byť krásni, obľúbení a úspešní v láske.Aspekt Venuša spojenej so Slnkom je ďalším vyjadrením romantickej príťažlivosti medzi dvoma stranami. Venuša v spojení so Slnkom bude mať tendenciu zosilňovať a preháňať emocionálne sklony a nálady tých, ktorí majú tento aspekt vo svojich tabuľkách.

Venuša v spojení so Slnkom vás robí obľúbenými a spoločenskými. Tento aspekt silne ovplyvňuje vaše romantické vzťahy, priťahuje k druhým lásku, náklonnosť a obdiv.Ste priateľskí, milí a veľkorysí. Tento aspekt má tendenciu vo vás vyvolávať túžbu mať partnera v manželstve. Tiež vám môže poskytnúť veľké kúzlo, pokiaľ ide o lásku, ale pri výbere partnera ste selektívny.

Tento aspekt vám pomôže lepšie si uvedomiť romantiku, zamerať sa na hľadanie a prinášanie lásky do svojho života.

Slnečná konjunktúra Venuša Synastry

Synastry je definovaný ako porovnanie dvoch alebo viacerých horoskopov na výpočet interakcie medzi dvoma planétami alebo aspektov v grafe. Konjunkcia je jav, ktorý nastáva, keď sa dve nebeské telesá zdajú byť veľmi blízko seba.Asynchronia Venuše v spojitosti Venuše popisuje vzťah medzi dvoma ľuďmi, v ktorom sú Slnko jednej osoby a Venuša druhej osoby navzájom veľmi úzko prepojené v jednom znamení zverokruhu.

Jednoducho povedané, je to stretnutie dvoch osobností. V tomto prípade máte do činenia konkrétne s Venušou v grafe jednej osoby, ktorá je spojením Slnka v grafe inej osoby.

Je to silný aspekt, ktorý môže mať značný vplyv na to, koho priťahujete, s kým si dobre rozumiete a kto má zásadný vplyv na váš život.

Sun Conjunct Venus synastry je o spolupráci, nie o súťažení, a ako taký môže medzi dvoma ľuďmi s týmto aspektom existovať láskyplný vzťah. S týmto aspektom synastrie sa často nachádzajú vzrušujúce a vášnivé nové vzťahy.

V tomto konkrétnom páre vládne osobe Slnka Venuša. Preto bude človek zo Slnka s väčšou pravdepodobnosťou uprednostňovať potreby a túžby svojho partnera pred svojimi.

Aj keď je tento aspekt neuveriteľne romantický, má aj svoje výzvy. Pre osobu Venuše je ľahké stať sa majetníckou voči svojmu partnerovi a žiarliť na akúkoľvek pozornosť, ktorú by mohol venovať niekomu inému.

Aspekt Venuše spojený so Slnkom vytvára vnútorné teplo a vonkajší lesk. Zdá sa, že títo milenci žiaria zdravím a vitalitou. Majú tendenciu byť veľmi kreatívni v jednej z mnohých oblastí: hudba, umenie, dráma, tanec alebo čokoľvek iné, čo má na povrchu výrazný vzhľad.

Spojenie vášho Slnka a Venuše vášho partnera má za následok, že akonáhle prekonáte akúkoľvek počiatočnú plachosť, život v partnerstve vám obom pravdepodobne prinesie značnú ľahkosť.

Slnečná spojka Venuša Natálny graf Význam

Aspekt Venuša v spojitosti so Slnkom je jedným z najharmonickejších aspektov v astrológii. Popisuje človeka, ktorý má v živote lásku k potešeniu a jemnejšie veci, často sú to starostliví jednotlivci, ktorí radi pomáhajú druhým.

Keď je vaše Slnko v spojení s Venušou, máte tendenciu sa dobre obliekať - a chváliť sa tým. Pravdepodobne ste stredobodom pozornosti, pokiaľ ide o štýl, vkus a módu. Formálny vzhľad je viac ako vizuálny obraz; je to vyjadrenie vašej sebaúcty a celkového postoja k životu. Móda pre vás nie je podstatou, ale spôsobom života - takým, ktorý vás s najväčšou pravdepodobnosťou baví.

Slnečná konjunkcia Venuša opisuje osobu, ktorú priťahuje jej vlastný odraz. Majú tendenciu držať sa peňazí alebo nechať iných zvládnuť finančné aspekty svojho života. Tento natálny aspekt môže potlačiť alebo úplne vylúčiť ich schopnosť cítiť empatiu.

Slnko v konjunkcii Venuše hľadá krásu: láka vás čokoľvek, čo je krásne, či už je to umelecké dielo alebo človek. Obklopujete sa krásou a snažíte sa pomôcť druhým rozpoznať, že krásu nájdete všade.

Táto kombinácia môže tiež vytvoriť veľmi romantického jednotlivca, ktorý si užíva vzťahy a hľadá lásku. S týmto umiestnením by mohol byť predmetom vašej náklonnosti niekto, koho obdivujete z diaľky už nejaký čas, než vôbec odhalíte svoje skutočné pocity.

Význam tranzitu Venuše v konjunkcii Venuše

Tranzus Venuša v slnečnom spojení je vhodný čas na zamyslenie sa nad tým, čo máte a čo chcete. Je to skvelý čas začať nové vzťahy, zatiaľ čo iní sa môžu prehĺbiť v niečo podstatnejšie.

Môžete sa ocitnúť priťahovaní k materiálom, ktoré sú nejakým spôsobom krásne alebo umelecké, alebo možno k veciam, ktoré sú funkčnejšie a praktickejšie.

Tranzus Venuša spojením Slnka prinesie posilnenie vašich osobných hodnôt a zdrojov. V tomto období sa budete častejšie starať o svoje zdravie, vnútorné bytie a krásu. Vaša emocionálna povaha je pripravená byť uznaná ako dôležitá súčasť vášho života.

Venuša spojená so Slnkom je krásny aspekt duchovného požehnania, pomocou ktorého prežívate mier, harmóniu a lásku. Tento tranzit pomáha zmieriť priateľstvá a spojiť strany; riešenie problémov vo vzťahoch prostredníctvom dialógu a kompromisu.

Tranzus Venuša spojenia Slnka naznačuje prítomnosť intuitívnej sily, ktorá človeku umožňuje vidieť, kde sú podmienení alebo žijú v stave ilúzie.

Tranzus Venuša spojenia Slnka označuje čas, kedy presvitá vaše kúzlo a magnetizmus, čo vám umožní upútať ostatných s malým úsilím z vašej strany. Uvedomte si, že tento vplyv je vo všeobecnosti najsilnejší u mladých ľudí, pretože sú pod menším stresom, a preto to môže znamenať väčšiu sociálnu aktivitu ako obvykle pre vás alebo pre ľudí okolo vás.

Teraz si na rade ty

A teraz by som vás chcel počuť.

Máte vo svojom pôrodnom alebo synastrálnom diagrame Venušu spojenú so Slnkom?

Čo si myslíte, že tento aspekt znamená?

Zanechajte prosím komentár nižšie.

p.s. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo prinesie budúcnosť pre váš milostný život?

Zaujímavé Články