Modlitby za ochranu, vedenie a bezpečnosť

Modlitby za ochranu

V tomto príspevku sa naučíte niekoľko silných modlitieb za ochranu, ktoré budú zodpovedané.V skutočnosti boli tieto modlitby použité na získanie ochrany a bezpečia od Boha, keď som to najviac potreboval.Ak teda chcete krátku modlitbu, ktorá vás ochráni pred zlom a zlými duchmi, ste na správnom mieste.

Začnime.Modlitba za osobnú ochranu

Pane, si taký silný a starostlivý. Prosím, chráňte ma pred akýmkoľvek poškodením, ktoré mi môže prísť do cesty. Zlo v mojom živote je väčšie a silnejšie ako moja vôľa. Nemôžem sa chrániť a požiadať o vašu pomoc. Modlím sa, aby ste dnes stáli vedľa mňa a chránili ma. V Ježišovom mene Amen.

Modlitba za ochranu rodiny

Pane, ďakujem ti za moju krásnu rodinu. Znepokojuje ma, že ich nemôžem ochrániť pred všetkým zlom v tomto svete. Som na kolenách a prosím vás o pomoc. Sledujte, prosím, moju rodinu dnes, keď vystúpia z predných dverí. Pošlite anjela, ktorý ich bezpečne prevedie domov a vyhne sa akejkoľvek ujme, ktorej by mohli čeliť. V Ježišovom mene Amen.

Modlitba za ochranu detí

Pane, moje deti sú mojím konečným zmyslom života. Sú to všetko, čo mám. Modlím sa, aby ste ich, keď odídu z domu, chránili pred zlom. Veďte ich prosím k správnym rozhodnutiam a vyhýbajte sa spôsobom, ktorý im ubližuje. Uchovajte ich v bezpečí a na konci dňa ich vráťte domov. V Ježišovom mene Amen.

Modlitba za ochranu pred búrkami

Pane, búrky na tejto Zemi sú neustálou pripomienkou tvojej obrovskej sily. Sme vám vydaní na milosť. Chráňte prosím môj domov a rodinu pred akýmkoľvek nebezpečenstvom, s ktorým sa môžu stretnúť. Odvezte vietor od nášho domu. Zatlačte záplavovú vodu do zeme. Utesnite našu strechu pred poškodením. Ukrývajte tých, ktorí potrebujú ochranu pred poškodením. V Ježišovom mene Amen.

Modlitba za ochranu pred nepriateľmi

Pane, na tomto svete sú ľudia, ktorí ešte nezažili tvoju neuveriteľnú lásku. Niektorí z týchto ľudí sa snažia ublížiť iným, pretože sú iní. Žiadam vás, aby ste svoju lásku zamerali na našich nepriateľov. Ukážte im, čo im chýba bez vás v ich životoch. Chráňte nevinných pred poškodením ostatných. V Ježišovom mene Amen.

Modlitba za ochranu pri práci

Pane, ďakujem ti za moju prácu a za to, že mi umožňuje slúžiť druhým. Každý deň mi dávaš všetko, čo potrebujem, aby som mohol zabezpečiť svoju rodinu. Chráňte ma, prosím, dnes v práci pred všetkým nebezpečenstvom, s ktorým sa môžem stretnúť. Fyzické nároky mojej práce vyžadujú všetku moju energiu. Žiadam vás, aby ste chránili moje telo, aby som mohol bez zranení dokončiť svoju prácu a zajtra sa znova vrátiť. V Ježišovom mene Amen.

Modlitba za ochranu pri cestovaní

Pane, dnes sa chystám na cestu a prosím ťa o ochranu. Keď robím prvý krok na tejto ceste, pozrite sa prosím na mňa. Ochráň ma pred ublížením a vráť ma bezpečne domov. Pošlite anjela, aby so mnou šiel, keď je tma a ja sa bojím. Ak sa stratím na svojej ceste, ukážte mi prosím značku a nasmerujte ma správnym smerom. V Ježišovom mene Amen.

Žalm 91 Modlitba

Ten, kto býva na tajnom mieste Najvyššieho, bude odpočívať v tieni Všemohúceho. Poviem o Jehovovi: On je moje útočisko a moja pevnosť; Bože môj, v ktorého verím. Lebo vás vyslobodí z pasce hydiny a zo smrteľného moru. Prikryje vás perím. Pod jeho krídlami sa uchýlite. Jeho vernosť je tvoj štít a val. V noci sa nebudete báť hrôzy ani šípu, ktorý letí cez deň; ani na mor, ktorý kráča v tme, ani na skazu, ktorá v poludnie plytvá. Tisíc môže padnúť po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici; ale nepriblíži sa k tebe. Budete sa pozerať iba očami a uvidíte odplatu bezbožných. Pretože si urobil Hospodinom svoje útočisko a Najvyšším svoje príbytky, nestane sa ti nič zlého ani sa k tvojmu príbytku nepriblíži mor. Lebo dá na teba svojich anjelov, aby ťa strážili na všetkých cestách. Budú vás držať v rukách, aby ste si nohou nezrazili kameň. Šliapete na leva a kobru. Mladého leva a hada pošliapete pod nohami. Pretože na mňa vložil svoju lásku, vyslobodím ho. Posadím ho na výšku, pretože pozná moje meno. Zavolá na mňa a ja mu odpoviem. Budem s ním v ťažkostiach. Vyslobodím ho a uctím ho. Uspokojím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.

Záver

Dúfam, že vám táto príručka pomohla nájsť správne slová pre vaše modlitby.

Tieto modlitby používam na ochranu vždy, keď sa cítim zraniteľný a slabý. Našťastie nám Boh poskytuje maximálnu ochranu, ktorú by sme kedy mohli potrebovať.Všetko, čo musíte urobiť, je požiadať o to.

Keď budete nabudúce potrebovať Božiu ochranu alebo vedenie, skúste použiť jednu z mojich krátkych modlitieb.

Teraz by som vám to chcel odovzdať:

Aká bola vaša obľúbená modlitba z tohto sprievodcu?

Dajte mi vedieť zanechaním komentára nižšie.

p.s. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo prinesie budúcnosť pre váš milostný život?

Zaujímavé Články