Ryby Slnko Vodnár Mesiac Osobnostné vlastnosti

Ryby Slnko Vodnár Mesiac

V tomto príspevku odhalím jedinečné osobnostné črty domorodcov zverokruhu Ryby Sun Aquarius Moon.Vo svojom výskume som zistil niečo veľmi prekvapujúce o ľuďoch narodených so Slnkom v Rybách a s Mesiacom vo Vodnárovi. Som nadšený, že sa o to môžem s vami podeliť.Ste pripravení dozvedieť sa viac?

Začnime.Ryby Slnko Vodnár Mesiac

Čo znamená Ryba, Slnko, Vodnár, Mesiac?

Ryby Slnko Vodnár Mesiac znamená, že presne v okamihu, keď ste sa narodili, slnko prechádzalo cez Ryby a Mesiac bol vo Vodnárovi, podľa vašej tabuľky narodení.

Vďaka týmto informáciám dokážeme lepšie porozumieť vašej osobnosti, emóciám a zmyslu života.Presné čítanie pôrodnej schémy je založené na čase, dátume a mieste vášho narodenia. Pomocou týchto informácií môžeme zmapovať polohu Slnka, Mesiaca a 8 planét vo vzťahu k Zemi.

Vaše znamenia slnka a mesiaca sú len jednou časťou vašej astrologickej pôrodnej schémy. Vaša schéma narodenia obsahuje množstvo informácií o tom, kým ste.

Môžete napríklad zistiť, s kým sa budete vo vzťahu najviac hodiť alebo dokonca, aký typ kariéry je vhodný pre vašu osobnosť.

Ak máte znamenia Ryby a mesiaca Vodnára, hovorí mi to veľa o tom, čím v živote prechádzate.

Ste zraniteľní voči emocionálnym konfliktom medzi tým, kým ste navonok, a tým, čo v tomto vnútri cítite.

Čo znamená slnko v rybách?

Ak ste znamením Ryby Slnko, znamená to, že presne vtedy, keď ste sa narodili, slnko prechádzalo cez Ryby. Stáva sa to každý rok zhruba od 19. februára do 20. marca (v závislosti od roku).

Vaše slnečné znamenie odhaľuje vašu základnú osobnosť, sebaúctu, štýl a spôsob, akým vás ostatní vnímajú.

Aby ste lepšie pochopili, čo to pre vás znamená, je užitočné uvažovať o svojom živote ako o filmovom trháku. Vaše slnečné znamenie je úloha, ktorú ste v tomto filme dostali.

Ak sa niekedy čudujete, prečo sa správate tak, ako konáte, je to pravdepodobne preto, že ste slnečné znamenie Ryby.

Napríklad ako znamenie Ryby Slnko vlastníte veľké množstvo vnútornej sily. Môžete si dokonca nechať veľkú časť svojej osobnosti pre seba, zatiaľ čo ostatným príliš neprezradíte.

Ryby sú vodné znamenie, čo znamená, že ste tiež emocionálni a intuitívni. Môžete veľmi dobre čítať ostatných ľudí a ľahko zistíte, či niekto klame.

Vaša vonkajšia osobnosť sa môže druhým javiť ako ľahká a flexibilná. To môže viesť k tomu, že vaši priatelia budú využívať vašu láskavosť.

Máte veľké sny, ktoré sa stále odkladajú. Osobnosti Ryby sú často nútené robiť úpravy alebo preplánovať plány tak, aby vyhovovali iným.

Čo znamená Mesiac vo Vodnárovi?

Byť mesiacom Vodnára znamená, že presne v momente, keď ste sa narodili, mesiac prechádzal Vodnárom.

Mesiac sa rýchlo pohybuje po Zemi a každé 2-3 dni prechádza iným znamením zverokruhu. Preto môžu dvaja ľudia so slnečným znamením Ryby konať tak odlišne. Poloha mesiaca má silný vplyv na naše emócie.

Ak vaše slnečné znamenie predstavuje to, ako vás ostatní vidia, potom vaše mesačné znamenie odhaľuje, ako vidíte seba a svoje emócie. Vaše znamenie mesiaca je lepšou reprezentáciou vašej skutočnej osobnosti.

Ako mesiac Vodnára môžete na situácie reagovať spôsobmi, ktoré by ľudia ako slnečné znamenie Ryby nečakali.

Navonok môžete pôsobiť flexibilne a starostlivo, v zákulisí sa však deje niečo iné. Znamenia Vodnára sú často tvrdohlavé a odolné voči zmenám, pretože majú radi veci určitým spôsobom.

Mesačné znamenia Vodnára zápasia s perfekcionizmom a majú problém nechať veci nedokončené.

12 znamení zverokruhu je rozdelených na 4 prvky: oheň, voda, vzduch, zem. Vodnár je vzdušné znamenie, ktoré prezrádza, že máte nadpriemerné IQ.

Máte neuveriteľné predstavy o tom, ako by veci mali fungovať, ak by ste boli vedení. Nebola vám však zverená zodpovednosť, ktorú si zaslúžite, pretože vás ostatní vnímajú ako slnečné znamenie Ryby.

Teraz si na rade ty

A teraz by som vás chcel počuť.

Aké to je byť pôvodcom zverokruhu Pisces Sun Aquarius Moon?

Chýbali mi niektoré vaše osobnostné vlastnosti?

V každom prípade zanechajte komentár nižšie hneď teraz.

p.s. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo prinesie budúcnosť pre váš milostný život?

Zaujímavé Články