Severný uzol v Rybách

Čo je to severný uzol? Severný uzol je koncept v astrológii, ktorý odkazuje na spôsob, akým sa pohybujeme životom. Náš severný uzol je smerom nášho účelu, rastu a vývoja. Stručne povedané, odkazuje na to, ako využívame svoje schopnosti a ako pristupujeme k svojmu životu.

So svojou citlivou a empatickou povahou sú ľudia narodení so svojim severným uzlom v Rybách naladení na ľudské utrpenie a majú veľké srdce, ktoré bolí pre zraniteľných. Títo ľudia sú idealistickí, kreatívni, súcitní a altruistickí.Význam severného uzla

Astrologický severný uzol je bod používaný v astrológii. Tento uzol je považovaný za potenciálny bod a je definovaný ako poloha na oblohe, kde dráha Mesiaca pretína rovinu obežnej dráhy Zeme okolo Slnka (ekliptika).Pochopenie severného uzla v astrológii je životne dôležité pre plnohodnotný život. Na rozdiel od južného uzla, ktorý je o opakovaní a o tom, čo musíte zo svojho života odstrániť, severný predzvesť predstavuje značku, ktorá sa pohybuje pri prechode k budúcim voľbám.

Severný uzol popisuje, kam pôjdete a čo musíte urobiť, aby ste zostali na ceste. Môžeme teda povedať, že je to cieľ aj odrazový mostík k jeho dosiahnutiu. Je tiež známa ako pozícia karmy.Severný uzol je indikátorom osudu v astrológii. Je to preto, že to naznačuje, na čom musíme v tomto živote pracovať, aby sme dosiahli prirodzený duchovný rast. V západnej astrológii sa nazýva Dračia hlava alebo Dračia chvost v závislosti od smeru z východného obzoru.

Osobnostné rysy

Jedinec, ktorého životnú cestu ovplyvňuje severný uzol v Rybách, príde na tento svet, aby rozpustil existujúci poriadok vecí a uvoľnil miesto novému. Učenie tohto jednotlivca je založené na zásade, že pokrok a ľudské šťastie sa dosahujú sériou usporiadaných zmien.

Bude sa zaoberať prispôsobovaním a zlepšovaním životných podmienok a bude mať víziu budúceho sveta, ktorú sa ľudstvo snaží dosiahnuť. Táto osobnosť severného uzla je prirodzene pritiahnutá k práci s učiteľmi, liečiteľmi, lídrami, umelcami, podporovateľmi smolara a všetkými, ktorí pracujú na zlepšení spoločného blaha.Súcitný humanitárny s prirodzeným súcitom s ľuďmi v núdzi. Chráni práva ostatných, ale často to obmedzuje na podporu príčin, a nie na to, aby sa skutočne osobne angažoval.

Severný uzol v Rybách naznačuje, že váš životný účel zahŕňa krátkodobé aj dlhodobé projekty a pravdepodobne bude založený na práci na zlepšení ľudstva. Najcitlivejší a najopatrnejší z umiestnení v Severnom uzle vás vedie nezávislý duch a schopnosť pomáhať druhým v ich systémoch viery.

Severný uzol v Rybách je jedným z najcitlivejších umiestnení, aké môžeme mať. Ukazuje, ako hľadáme mier a vnášame do svojho života spiritualitu. Domorodci budú pracovať na rozvoji hlbokého porozumenia sebe samým a sú to srdeční a starostliví učitelia, ktorí chcú ostatným ukázať, ako dosiahnuť mier.

Pokúšajú sa potlačiť impulzy, ktoré by mohli narušiť mier, ktorý sa pokúšajú priniesť do vlastných sŕdc a myslí. Túžia po celistvosti, harmónii, uzdravení, súcite a tvorivosti. Milujú umenie a hudbu a mnohí sú nejakým spôsobom hudobne alebo umelecky talent.

Severný uzol v Rybách naznačuje, že ste sa narodili ako duchovný liečiteľ. Ukazuje to, že vašou najväčšou túžbou je pomáhať druhým tým, že sa o liečebné sily odborného poradenstva podelíte s tými, ktorí to potrebujú. Tu ste mali vedieť, ako byť radcom, a priťahovanie pomoci ľuďom do tohto života vás lákalo.

Severný uzol predstavuje vaše miesto vedomia. Južný uzol predstavuje vaše miesto dopadu. Výskumy ukazujú, že človek pravdepodobne počas života pocíti dôsledky svojich vlastných činov podľa toho, kde boli Uzly aktivované pred narodením.

Podľa astrologického diagramu narodenia sú ľudia so svojimi severnými uzlami v Rybách veľmi kreatívni a duchovní ľudia, ktorí by radšej boli vo svete snov než v skutočnosti. Majú silnú empatiu pre pocity iných ľudí a psychickú intuíciu o tom, čo by ostatní mohli cítiť alebo si myslieť.

Keď severný uzol vstúpi do Rýb, existuje túžba vstúpiť do ďalšieho duchovného štúdia a rozpustiť rigiditu pevných presvedčení. Existuje tendencia k psychickému/intuitívnemu prístupu k duchovnému rastu, ktorý je vhodný aj pre fantáziu.

Existuje tiež tendencia k úteku a štruktúrovaniu skrytých programov na ochranu a manipuláciu. Duša hľadá niečo nad rámec toho, čo poznala v minulých životoch. Je poháňaný vnútorným hladom po spojení s ostatnými, s prírodou, s kozmom.

Severný uzol v Rybách kombinuje snovosť Neptúna s potrebou slobody a sebavyjadrenia Marsu, čo vytvára silnú túžbu nájsť zmysel a zmysel ich života. Sú súcitní so záujmom o spiritualitu, čo ich môže viesť k pocitu obmedzenosti požiadavkami reality.

Sú idealistickí, ale môžu mať pocit, že ich ideály ešte neboli dosiahnuté. Túžia slúžiť ľudstvu (alebo akejkoľvek skupine, s ktorou sa môžu identifikovať), a pritom môžu ignorovať svoje vlastné potreby a túžby.

Kariéra a peniaze

Severný uzol v Rybách zaberá dôležitý dom, ktorý zahŕňa vašu kariéru, každodennú rutinu a spôsob, akým využívate čas. Tento vplyv popisuje vaše pracovné prostredie a kariérny postup.

Severný uzol v Rybách naznačuje, že príležitosť finančne uspieť je spojená s úprimnou túžbou pomáhať druhým. S najväčšou pravdepodobnosťou cítite veľkú zodpovednosť za pomoc a ste nesebeckí, pokiaľ ide o blaho ostatných.

To by bolo pre vás veľkým prínosom pri budovaní kariéry. Je pre vás dôležité, aby ste sa dostali do situácií, v ktorých môžete byť prínosom pre inú osobu alebo pre seba bez toho, aby ste pôsobili samoúčelne. Pokiaľ táto zodpovednosť nestojí v ceste vašim hlavným cieľom, mala by sa stať prínosom pre úspech.

V peňažných a obchodných záležitostiach je vašim cieľom vytvoriť a rozvíjať inštitúciu alebo službu, ktorá bude trvať navždy. V obchodnom svete sa presadíte svojou originalitou v plánovaní a navrhovaní.

V kariérnom zmysle vás najviac zaujíma práca s ľuďmi vysokých ideálov. Akékoľvek povolanie si vyberiete - marketing, vysielanie, šport, cestovanie - bude veľmi úspešné, pretože mu budete verní, pokiaľ bude okolo.

Ľudia zo severného uzla sa riadia svojimi vnútornými víziami a nenávidia, keď im niekto hovorí, čo majú robiť. Vďaka tomu môžu byť vo svojej práci celkom originálni a často prichádzajú s prelomovými myšlienkami. Môže to však tiež viesť k tomu, že budú veľmi rozporuplní v spôsobe nakladania s peniazmi.

Ľudia Ryby North Node môžu tiež zistiť, že sa natoľko zapojili do svojej práce alebo profesie, že ignorujú svoje základné potreby a neprichádzajú o to, čo im svet môže ponúknuť.

Osoba Ryby severného uzla sa dokáže vyznať v slovách a môže byť závislejšia ako obvykle na stave svojich financií. Dobre by im poslúžilo zvážiť, či sú na dobrej ceste, pokiaľ ide o ich financie a ako to, že zarábajú toto bohatstvo

Láska a vzťahy

Severný uzol v Rybách predstavuje spôsob, akým sa vzťah pohybuje, ako rastie a mení sa. Vládne v prvej polovici vášho manželstva, od ranej romantiky po stredný vek, v ktorom sa niektoré veci začnú kaziť a slepá ulička môže spôsobiť stagnáciu.

Severný uzol tiež naznačuje, ako ste navzájom flexibilní a čo ste partnerstvu priniesli z hľadiska aktív a pasív.

Ak máte pôrodný severný uzol v Rybách, je pravdepodobné, že máte talent spájať ľudí a kultúry, ktoré sú odlišné od vašej. Ste schopní presvedčiť ľudí, aby spojili svoje sily, aby mohli dosiahnuť niečo, čo by sami nedokázali.

Severný uzol je bodom v grafe, ku ktorému sa prirodzene prikláňate. Popisuje, kde môžete najľahšie byť sami sebou a cítiť sa najpohodlnejšie, ako rastiete.

Ak je napríklad severný uzol v Rybách, vaša intuícia a túžba objavovať nové miesta a nápady nadobúdajú výrazný rozmer.

Severný uzol v Rybách môže v ľuďoch vyvolať pocit, že všetci okrem nich majú perfektné manželstvo - o čo im teda ide? Namiesto toho, aby obviňovali svojho manžela / manželku, sa zamerajú na obviňovanie seba.

Majú tendenciu brať si všetko osobne, a to v ich manželstve vytvára zbytočnú drámu. Potrebujú si uvedomiť, že nie sú dokonalí, ale ani nie sú súdení. Aj keď je to pre NN v Rybách ťažké vidieť, ak sa tam dostanú, možno manželstvo vydrží.

Severný uzol v Rybách budú najviac priťahovať charizmatickí jednotlivci, ktorí sú veľmi kreatívni a talentovaní. Užívajú si partnera, ktorý je chápavý, súcitný a trpezlivý s ich vnímanou múdrosťou.

Ak máte Severný uzol Mesiaca (váš vodiaci bod) obmedzený na Ryby, často vás motivuje túžba po mori duchovného osvietenia. Je vašou túžbou splynúť s nekonečným vedomím alebo dosiahnuť duchovné naplnenie založením duchovného útočiska, kam môžu prísť iní a nájsť vlastnú slobodu.

Osoba Severný uzol mesiaca v Rybách má krásnu predstavivosť, ktorá vytvára jedinečné nápady. Ľudia priťahujú láskavé srdce tohto rodáka. Je zodpovedný a jemný.

Severný uzol mesiaca v Rybách vyjadruje ochotu podeliť sa o svoj talent s ostatnými a súcití s ​​potrebami všetkých. Existuje tendencia byť druhými ovplyvňovaná, ako aj schopnosť pomáhať druhým vidieť alternatívne spôsoby prístupu k situáciám.

Teraz si na rade ty

A teraz by som vás chcel počuť.

Je váš severný uzol v Rybách?

Opisuje vaše umiestnenie v North Node presne váš zmysel života?

Zanechajte prosím komentár nižšie.

p.s. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo prinesie budúcnosť pre váš milostný život?

Zaujímavé Články