Význam znamenia Midheaven (MC) v astrológii

Midheaven v astrológii je najvyšší bod ekliptiky a zdanlivej dráhy slnka po oblohe. Poloha tohto bodu určuje povahu autority, kariéry, cti a reputácie tejto osoby v spoločnosti.

Midheaven je na väčšine pôrodných schém označený ako MC, čo znamená Medium Coeli, čo znamená v latinčine stred oblohy.Vaše Midheaven možno považovať za sídlo duše. Je to bod na ekliptike Slnka alebo zodiakálnej dráhy, ktorý predstavuje našu najvyššiu nádej alebo túžbu. Midheaven je najvyšší bod, ktorý môže človek vo svojej kariére dosiahnuť. Je to indikátor sily, ambícií a osobného úspechu.Predstavuje tiež prechod vo vašom živote - zmeny, ktoré urobíte, a úlohu, ktorú sa chystáte splniť. Toto je smer vašej kariéry a miesto, kde nájdete úspech. Udáva, ako vám to pôjde, až do konca vašich dní, predovšetkým podľa toho, ktoré znamenie bolo pri narodení na vrchole vašej tabuľky.

Poloha vášho Midheaven je navigačný nástroj, ako nájsť cestu vo svete, stanoviť ciele a dosiahnuť ich. Je to tiež vrchol vášho astrologického diagramu.Midheaven in Aries

Osoba Midheaven in Aries je vizionár a rýchlo koná podľa veľkých myšlienok. Sú to ambiciózni, praktickí a často schopní lídri.

Osoba s Midheaven v Baranovi je silná, dynamická a vždy hľadá nové príležitosti. Sú spoločenskí, otvorení zmenám a riskujú.

Pretože midheaven je najvyšším bodom vo svojom prvku, hovorí sa, že riadi jeho kariéru, životné ambície a sociálne ambície. Niektorí astrológovia sa domnievajú, že toto umiestnenie robí človeka veľmi kompetentným a sebavedomým.Aby mal človek midheaven v Baranovi, znamená to, že bude veľmi odhodlaný dosiahnuť vysokú úroveň energie, pokiaľ ide o dosiahnutie svojho cieľa. Je tiež známe, že sú impulzívni, odvážni, temperamentní a temperamentní. Keď však dostanú konštruktívnu kritiku alebo návrhy na zmeny, rýchlo reagujú tým, že sa zlepšia.

Baran je impulzívne znamenie zverokruhu, ktorému vládne Marca planéta agresie. Tí, ktorí majú Midheaven v Baranovi, sú rodení vodcovia, ambiciózni, odvážni a konkurencieschopní. Na druhej strane môžu byť konfrontovaní, rýchlo sa hnevať a netrpezliví.

Mars vládne Baranovi a je asertívny, akčný a agresívny. S vašim Midheaven in Aries je energia bohatá na samostatne motivované projekty vyžadujúce fyzickú silu. Buďte pripravení a ochotní riskovať a majte silný zmysel pre účel.

Toto umiestnenie ukazuje, kam sme nútení splniť svoj životný účel. Ak je táto energia zle zvažovaná alebo ak iné planetárne sily v horoskope zmierňujú jej vplyv, potom musíme hľadať spôsoby, ako túto energiu dostať na svet.

Stredné nebo v Býkovi

Tí, ktorí majú Midheaven v Býkovi, sú známi svojou silou. Ako doma sa cítia najviac, keď pracujú na pozemku alebo sa starajú o plodiny. Býk je znakom farmára a tí, ktorí sa narodili v tomto strede neba, prejavujú mnohé z typických hodnôt a cností Býka.

Osoba s týmto umiestnením sa veľmi riadi pocitom bezpečia, ktorý prináša skôr inštinkt a pocity než myslenie. Sú to realisti, pragmatici a tvrdé hlavy. Sú úprimní, zodpovední, pohodoví a rozumní.

Žijú pre tento okamih, pre splnenie svojich túžob s vnútorným nevysloveným uistením, že nebudú odmietnutí. Nebojí sa žiadnej výzvy, berú život tak, ako príde, aj keď na povrchu pôsobia lenivo a letargicky.

Ste ambiciózny typ. Ale vaša konkurencia je silná! Ak sa chcete dostať dopredu (a zostať tam), musíte ísť naplno. Midheaven v Býkovi môže byť tvoja práca o niečo náročnejšia, pretože potenciál úspechu a uznania je o niečo menej sľubný, ako by mohol byť. Ak vás to stále neodrádza, gratulujeme! Máš ducha! To je cesta, ktorou sa musíte vydať, ak máte radi zvuk tvrdej práce pre veci, ktoré v živote chcete.

Umiestnenie Midheaven v Býkovi vám dáva hlboko zakorenené osobné hodnoty, lásku k dobrému životu a preferenciu stability a predvídateľnosti. Ste starostlivý plánovač, ktorý presne vie, ako dosiahnuť svoje ciele.

Midheaven in Gemini

Midheaven u jednotlivcov Blížencov môže byť vážnych, geniálnych a všestranných. Milujú rozmanitosť, nové informácie a komunikáciu. Ich myseľ je neustále aktívna a rýchlo sa učí novým schopnostiam a osvojuje si už existujúce.

Rokovania máte v krvi. Radi sa ujímate vedenia, ale užívate si spoluprácu s ostatnými pri vypracovaní plánu. Medzi myslením a cítením sa plynule pohybujete tam a späť, pričom pri dosahovaní svojich cieľov využívate všetku svoju emočnú inteligenciu.

Keďže ste sa narodili v rámci tohto usporiadania Midheaven in Gemini, váš obchodný talent je na špičkovej úrovni. S vami na čele môžu tí, s ktorými pracujete, očakávať skvelé nápady, ktoré spĺňajú vynikajúce ciele, ktoré prinesú riešenie akýchkoľvek konfliktov alebo napätia.

Gemini Midheaven, požehnaný rýchlym vtipom, bystrými myšlienkovými pochodmi a podmanivými komunikačnými schopnosťami, je solídnym komunikátorom, vďaka ktorému sa môžete podeliť o svoje nápady a názory s ostatnými. Tento šikovný jedinec však môže odložiť ostatných, ktorí si neželajú zaoberať sa nekonečným prúdom klebiet.

Keď Midheaven príde do Blíženca, partnerstvá a dlhodobé záväzky sa stanú vo vašom živote výraznejšími. Vzťahy s priateľmi môžu pôsobiť ako záväzná zmluva, ktorá hraničí s posadnutosťou. Priatelia sú považovaní za pomocníkov alebo asistentov pri hľadaní úspechu. Ak si nedáte pozor, môžete prekročiť hranicu od očarovania k manipulácii.

Midheaven in Cancer

Midheaven in Cancer vlieva do praktickej, prízemnej povahy Raka žiarlivú túžbu po bohatstve a sláve, ktorá sa nachádza v Midheaven. Niekto, kto sa narodil v tomto umiestnení, má tendenciu byť ambiciózny a zameraný na úspechy, ale je strážený a súkromný. Často dosahujú úspech v obchodných a finančných záležitostiach, ale majú tiež sklon byť workoholikmi.

Tí s ich Midheaven v Rakovina mávajú nezávislú sériu a je ťažké ich určiť, podobne ako sa pohybuje rakovina, krab. Táto pozícia tiež prináša u týchto ľudí veľkú sústrasť, vďaka ktorej môžu pôsobiť príliš výživne. Títo ľudia sú často tými, s ktorými sa ostatní obracajú o radu a usmernenie, a preto je tento titul taký žiaduci.

Ak je Midheaven v Rakovi, ste nežný a chránený. Ste fascinovaní tajomstvami života. Máte prirodzený vzťah k rodine a deťom. Radšej pracujete s hmatateľnými vecami, ako sú zvieratá alebo umelecké snahy, než organizujete a analyzujete nápady.

Vaše emócie sú expresívne a baví vás pomáhať druhým realizovať ich potenciál. Máte veľký záujem o budúce možnosti manželstva, rodičovstva alebo akýchkoľvek iných rodinných vzťahov.

Midheaven in Cancer je presvedčivý a vnímavý komunikátor, ktorý môže byť podobne ako Rakový mesiac náladový, prehnane pripútaný a príležitostne zameraný sám na seba. To znamená, že ohľaduplnosť a ohľaduplnosť ľahko prevažujú nad ich tendenciou byť príliš pripútaní, pretože majú najčistejší úmysel.

Midheaven in Leo

Umiestnenie Midheaven, ktoré riadi údaje o kariére a autorite, v Leovi naznačuje, že rodák si je istý, že urobí dobrý dojem, a uspeje.

Jedinci narodení v meste Midheaven v Leo sú často veľmi úspešní, pretože majú obrovskú energiu, hrdosť a ambície. Môžu byť mimoriadne kreatívni a revoluční. Mali by však dbať na to, aby používali svoj vlastný talent a schopnosti, a nie aby kopírovali ostatných.

Predpokladá sa, že astrologická poloha Midheaven in Leo spája jednotlivca s kariérou vyžadujúcou dôveru, kreativitu a presvedčivosť. Toto umiestnenie označuje niekoho, komu ide o dosiahnutie postavenia a vynikajúceho obrazu o sebe. Tí, ktorí sú pod vplyvom tohto umiestnenia, bývajú nadšení, expresívni a veľkorysí.

Midheaven predstavuje vrchol úsilia. Čím vyšší je váš Midheaven, tým väčšia je pravdepodobnosť, že budete úspešní vo vede, politike, školstve a práve. Dôležitou súčasťou života je stanovenie si cieľov a prevzatie zodpovednosti za ich dosiahnutie. Ak máte v Levovi vysoký Midheaven, vášeň pre sebavyjadrenie a túžba viesť ostatných vám prinesie úspech.

Stredné nebo v Panne

Osobnosti s Midheaven v Panne majú praktické hodnoty. Sú realistickí a rozumní, radšej stavajú na stabilnej rutine než na spontánnom konaní. Vedie ich analytický a na detaily orientovaný prístup k rozhodovaniu.

Midheaven v Panna je jednotlivec so vznešenou túžbou zušľachťovať a zdokonaľovať svoju myseľ a svetonázor. Vykonáva kritickú analýzu vo vzťahoch s ostatnými a hodnotí, či sú myšlienky ostatných dobre skonštruované a usporiadané. Osoba s týmto umiestnením sa snaží o poriadok a požaduje, aby myšlienky ostatných boli logické a usporiadané.

Ľudia, ktorých poznáte, ktorí majú svoj Midheaven v Panne, sú veľkými organizátormi, super efektívnymi a mikro riadiacimi nitovými zberačmi. Starajú sa o to, aby bolo všetko urobené správne, od včasného podania daňových priznaní až po umývanie riadu po večeri. Aby vám pomohli rozoznať potenciálne Panny, väčšina z nich tiež premýšľa predtým, ako začne hovoriť alebo konať, a má skvelú pamäť na dátumy, časy a miesta.

Vplyv Midheaven v Panne produkuje ľudí diskriminujúcich, perfekcionistických, metodických a analytických. Sú si istí svojou schopnosťou robiť správne rozhodnutia a veľmi veria svojej úrovni inteligencie.

Majú tiež extrémnu trpezlivosť a môžu pracovať s veľkou vytrvalosťou v čomkoľvek, čo robia. Na rozdiel od mnohých, ktorí si spájajú Pannu s vyberavosťou alebo vyberavosťou, majú tí, ktorí sa narodili s týmto umiestnením, vysoký stupeň zrelosti a vedia, ako smerovať svoju energiu k tvorivým cieľom.

Midheaven in Libra

Osobnosť Midheaven in Libra je kreatívna, verná, vtipná a očarujúca. Typický typ osobnosti niekoho s týmto umiestnením je príjemný a očarujúci, umelecký a vycibrený.

Sú dobrými konverzátormi a radi sa delia o nápady a projekty s priateľmi. To predstavuje silnú potrebu ľudskej interakcie a vašej Váhy Rodák z Midheaven bude pravdepodobne najšťastnejší v kariére, ktorá poskytuje dostatok príležitostí na spoločenské stretnutie s priateľmi a spolupracovníkmi.

Midheaven in Libra patrí medzi najzaujímavejšie a najdynamickejšie polohy v pôrodníckej schéme, pričom vám dáva zmysel pre krásu a túžbu byť tým najlepším, čo sa prejavuje vo všetkom, čo robíte. Vďaka tomu, že do svojho každodenného života vložíte vlastnú silu charakteru, ste sebavedomý, očarujúci, výrečný a v spoločnosti veľmi žiadaný.

Máte afinitu k umeniu, hudbe a všetkému kreatívnemu, pričom k ľuďom pristupujete veľmi intuitívne. Máte hlboké uznanie za luxus a vynaložíte maximálne úsilie, aby ste sa obklopili jemnejšími vecami, ktoré môžu byť požehnaním aj prekliatím.

Umiestnenie Midheaven vo Váhach môže byť mätúce, pretože znamená domáce a rodinné záležitosti, ako aj kariéru a postavenie. Niektorí s týmto umiestnením preberajú úlohy, ktoré majú viac do činenia s verejnosťou ako celok, pretože sú medzi ľuďmi v pohode, a to tiež ponúka väčšiu sféru vplyvu.

Títo ľudia sú inteligentní, kreatívni, pôvabní, umeleckí a očarujúci. Mávajú citlivé ego a chcú, aby bol známy ich tvorivý talent. Midheaven in Libra sú ľudia často nadaní hudobníci alebo umelci. Tiež radi pomáhajú druhým objaviť svoju vlastnú individualitu.

Midheaven v Škorpiónovi

Medzi vlastnosti Midheaven v znamení Škorpióna patrí silný charakter, odhodlanie a túžba ovládať sa. Túžba po rovnosti a hlboké presvedčenie o tom, čo je správne, vás motivuje k tvrdej práci. Máte schopnosť robiť rozhodnutia, ktoré ovplyvnia mnoho ľudí, a táto pozícia vám dáva zdroje na dosiahnutie vašich cieľov.

Midheaven v Škorpiónovi je veľmi silná pozícia v horoskope. Tu je niekoľko vlastností tohto znamenia Midheaven: Rozhodný, nezávislý, odhodlaný, ambiciózny, bystrý, vždy usilujúci o moc a kontrolu.

Sú utajení, samostatní a zvyčajne sa im veľmi páči. Toto umiestnenie naznačuje, že úspech sa prejavuje taktom, bystrosťou a presviedčaním.

Ľudia narodení so svojim Midheaven umiestneným v znamenie zverokruhu Škorpión sú veľmi silní a asertívni jednotlivci, ktorí sú nebojácni a bezohľadní, pokiaľ ide o dosiahnutie svojich cieľov.

Midheaven je bodom kulminácie v našom horoskope, najvyšším výškovým bodom slnka a predstavuje našu kariéru a ambície. Pre ľudí narodených so svojim Midheaven v Škorpiónovi to znamená, že máte silnú vôľu, hrdosť a intenzitu.

Midheaven predstavuje verejnú úlohu človeka, miesto, kde sa dá najlepšie vyjadriť. Keď je Midheaven prominentný, veľa ľudí od vás závisí od dôležitých rád a informácií.

Máte dar rozpoznať základné problémy a ťažkosti, ktoré by iným mohli uniknúť. Vy sami sa rozhodujete na základe vlastného vnímania sveta a svojho vrodeného pocitu správnosti.

Midheaven in Sagittarius

Jednotlivec Midheaven in Sagittarius je prirodzeným vodcom, niekým, kto má talent prevziať zodpovednosť za situácie a mentorovať ostatných. Midheaven v Strelcovi je súcitný humanitárny pracovník a má dobrú povahu a často je vnímaný ako zábavný priateľ v dave. Toto umiestnenie venuje značnú energiu starostlivosti o ľudí okolo nich, vrátane partnerov, priateľov, rodiny, členov komunity a ich domácich miláčikov.

Osobnosť Midheaven in Sagittarius je vždy energická, dobrodružná a energická! Môžu byť kdekoľvek, od umelca po filozofa (bez ohľadu na to, aké je ich povolanie), majú vážne nápady, presvedčenia a názory na život.

Toto je umiestnenie, ktoré vyžaduje neobmedzenie. Jeho domorodci radi cestujú a využívajú každú príležitosť, ktorú im svet ponúka. Streleckému Midheaven vládne Jupiter, ktorý sa ponúka láskou k poznaniu a filozofii. Vplyv Jupitera dáva Strelci pocit optimizmu a dobrodružstva, ktorý im pomáha dosiahnuť vrchol a dosiahnuť vo svojom živote skvelé veci.

Znamenie Midheaven nám vždy hovorí niečo o úspechoch a túžbach človeka v živote. Osoba so svojim Midheaven v Strelcovi je napríklad vizionár. Sú to ľudia, ktorí idú za svojim cieľom s nadšením a sebavedomím. Akoby videli obraz svojho budúceho ja. Ich vízia je taká jasná, že nepochybujú, že sa dostanú na vrchol.

Midheaven in Capricorn

Všetci domorodci Midheaven v Kozorožcovi zdieľajú nasledujúce črty - myslia vážne svoju prácu a budúcnosť, ctižiadostiví voči chybe, veľmi trpezliví a disciplinovaní jednotlivci, ktorí sú ochotní dlho čakať na to, čo chcú, dokonca aj celý život! Sú to mimoriadne čestní a úprimní ľudia, ktorých je ťažké oklamať alebo uviesť do omylu. Nikdy nezradia svojich blízkych ani neporušia svoje morálne presvedčenie.

Midheaven in Kozorožec ľudia sa usilujú o úspech v práci a dosiahnutie pracovného postavenia. Starajú sa o svoje postavenie a povesť. Dôležité je, že chcú získať uznanie na základe vlastných zásluh. Midheaven sa oveľa viac zaujíma o titul než o peniaze.

Tieto ambiciózne typy majú malú toleranciu voči tým, ktorí sú menej vedení. Tiež veria, že tí, ktorí pracujú tvrdšie, zvíťazia a čokoľvek, čo stojí za to robiť, stojí za to robiť správne. Ich pracovný život je pre nich dôležitý z dôvodu inherentnej snahy dosiahnuť ich a tiež preto, že im poskytuje pevnú platformu, z ktorej môžu veci dokončiť.

Midheaven v Kozorožcovi môže byť požehnaním aj prekliatím, pretože predstavuje umiestnenie úspechu a ambícií. Toto znamenie je známe svojou silou, disciplínou a vytrvalosťou, ale ak sa dostanú do extrému, môžu byť overachievermi a mimoriadne konkurencieschopnými.

Ako jednotlivec s Midheaven v Kozorožcovi je vašim životným zmyslom vstať a ísť príkladom tým, ktorí väčšinu života žijú v strachu. Vysoký, ale nie impozantný, ste silný a dynamický a uspejete pri zvládaní výziev, ktorým by sa ostatní mohli vyhnúť.

Ste ambiciózni a disciplinovaní v tom, čo robíte, vždy túžite byť v tom najlepší. Vaše heslo nie je žiadna bolesť, žiadny zisk, čo znamená, že ak to chcete urobiť správne, musíte to urobiť sami.

Osobnosť Midheaven in Capricorn je vážna, disciplinovaná a ambiciózna. Títo ľudia sú motivovaní zvládaním zodpovednosti a vedením ostatných. Toto umiestnenie naznačuje celoživotnú túžbu vyšplhať sa na vrchol firemného rebríčka alebo vládneho reťazca.

Môžu sa tiež rozhodnúť obmedziť oblasť svojej činnosti na konkrétny cieľ, ako je napríklad výskum na jednu tému, zdokonalenie určitej umeleckej formy alebo snaha o iný úspech, ktorý im prinesie slávu a uznanie v oblasti práce. Táto poloha nie je najvšestrannejšou znakmi; chýba mu schopnosť zvládnuť viac projektov naraz a chuť venovať pozornosť detailom, na ktorých záleží.

Ak máte Midheaven v Kozorožcovi, toto umiestnenie vám dáva schopnosť snažiť sa, vydržať a dosiahnuť. Nie ste spokojní s ničím menším, ako s tým najlepším, čo život môže ponúknuť. Aby ste z tohto umiestnenia ťažili, je nanajvýš dôležité, aby ste sa neprepracovali.

Stredné nebo vo Vodnárovi

Mnoho ľudí v strednom nebi vo Vodnárovi pociťuje extrémnu neviazanosť na okolitý svet. Zdá sa, že sú v perspektíve budúcnosti dosť utopickí s túžbou vidieť zmeny, ktoré si predstavujú, že sa dejú rýchlo. Ale kvôli ich záľube v budúcnosti sa zdajú byť vzdialení svojmu blížnemu.

Často sú nepohodlní v skupinách a majú obmedzený počet priateľov. Často môžu na ostatných pôsobiť chladne a arogantne, pretože títo Midheaven vo Vodnároch vnímajú ako veľmi odlišných od seba, a preto ich hlboko nemajú radi.

Midheaven v Vodnár jednotlivec je veľmi originálny v myšlienkach a skutkoch. Je vizionárka, revolucionárka, vedecká mysliteľka a idealistka často spájaná s humanitárnymi dôvodmi. Pri pohľade do budúcnosti jednotlivec Midheaven in Aquarius miluje experimentovanie a nemá strach zo zmeny. Darí sa jej sloboda a často sa dostáva do vedúcich rolí.

Táto osoba je vizionár, idealista a hádanka. Má oko pre krásnych a užíva si tie krajšie veci v živote, s novým nadšením a vášňou si vychutnáva nové výzvy. Sú humanitárni, ktorí stavajú na láskavosti a empatii pri objavovaní univerzálnych právd.

Ľudia narodení v Midheaven vo Vodnárovi sú typicky progresívni idealisti s víziou presahujúcou spoločný rámec. Sú spoločensky ladení, neobvykle priateľskí a otvorene srdeční. Sú to priekopníci, ktorí majú veľkú zvedavosť na nové nápady a ľudí. Ich túžba podporovať blaho ostatných je taká, že majú tendenciu dosahovať vynikajúci úspech v humanitárnom a charitatívnom úsilí.

Osoba Midheaven in Aquarius je progresívna a optimistická, skutočná humanitárna pracovníčka, ktorá si dokáže predstaviť celkový obraz a je odhodlaná urobiť svet lepším. Bývajú rebelskejší a výstrednejší ako priemerný Vodnár. Osoba s týmito vlastnosťami sa často zameriava skôr na humanitárne príčiny než na bežné denné rutiny.

Osoba s ich Midheaven vo Vodnárovi je charakterizovaná ako tichá, vážna a vtipná. Majú víziu do budúcnosti a sú ochotní pracovať na tom, aby sa to stalo.

Jedinec s týmto umiestnením býva originálny, vynaliezavý a hravý. Často sa vyskytuje u umelcov, spisovateľov, vedcov, filantropov a humanitárnych typov.

Midheaven v Rybách

Pochopenie osobnosti Midheaven in Pisces odhaľuje pohľad na to, ako pristupujete k svojej kariére, aké sú vaše pracovné ciele a kde sú vaše najväčšie prednosti. Chcete vo svojom živote štruktúru. Vaša zvedavosť vedieť o niekom a čomkoľvek, čo vytvára záujem o čokoľvek, čo sa dá naučiť, študovať alebo čítať.

Ľudia Midheaven in Pisces sú pôvodní myslitelia a nezdieľajú spoločné črty Rybie ideály . Aj keď môžu byť súcitní, ich silné ambície môžu viesť k sebaposilneniu.

Títo ľudia sú veľmi citliví a vnímaví k svojmu okoliu. Pravdepodobne budú nesebeckí a vždy ochotní pomôcť druhým; môžu nasadiť odvážnu tvár pre svet, pričom vo vnútri stále trpia. Majú silnú empatiu pre bolesť a problémy iných ľudí, ale vlastné bolesti pre nich nemusia byť také ľahké vyjadriť, čiastočne kvôli skromnosti, čiastočne zo strachu, že budú vnímaní ako slabí.

Osoba Midheaven in Pisces má tendenciu byť veľmi citlivou dušou, a preto sú často veľmi nežné, milujúce, milé a starostlivé. Vďaka tejto citlivosti je pre nich život často emocionálnou horskou dráhou, a preto je ich problémom, ako konštruktívne zvládnuť svoje emócie.

Osoba zo všetkých znamení zverokruhu má osobu Ryby Midheaven najempatickejšiu povahu a často vylieva svoje pocity ľuďom, ktorí sú im blízki. Často sú schopní dobre zarobiť na svojom tvorivom talente ako hudobníci alebo výtvarníci alebo spisovatelia, aj keď tieto kariéry nie sú vždy také, ktoré poskytujú dostatočné finančné výnosy.

Sú prirodzeným vodcom a majú schopnosť spájať sa s ľuďmi z rôznych prostredí a nasmerovať ich k cieľom, ktoré obohacujú blaho skupiny. Môžu byť emocionálne citliví a majú tendenciu preberať starosti ostatných.

Jedinec s týmto umiestnením má citlivú, intuitívnu stránku a nemusí oceniť hlasné alebo búrlivé prostredie. V dôsledku toho uprednostňujú prácu sami alebo nadviazanie blízkych vzťahov iba s niekoľkými spolupracovníkmi alebo priateľmi.

Jednotlivec Midheaven (MC) v Rybách je človek so silnou túžbou pomáhať druhým a prinášať v nich to najlepšie. Táto osoba nemusí byť humanitárnou profesiou ani profesiou, ale určite miluje ľudí pomáhať skutkami láskavosti - často anonymne - a spravidla na ňu zapôsobia dobré a vznešené skutky, aj keď ich vykonávajú iní. Idealizácia charitatívnych činov môže v živote tejto osoby spôsobiť určitú nesebeckosť alebo odlúčenie, ktoré niekedy môže hraničiť so sebaobetovaním.

Teraz si na rade ty

A teraz by som vás chcel počuť.

Aké je vaše znamenie Midheaven?

Čo hovorí vaše umiestnenie v Midheaven o vašom verejnom živote, kariére alebo povesti?

Zanechajte prosím komentár nižšie a dajte mi vedieť.

p.s. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo prinesie budúcnosť pre váš milostný život?

Zaujímavé Články